TEKNOMASTIC 80 PRIMER

  • Premaz
  • 2-komponentna
  • Vmesni premaz
Suha snov cca. 82 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1300 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 200 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465
Sijaj Polsijaj
Dovoljenja & certifikati NORSOK M-501