TEKNOLAC PRIMER 2275-10L

  • Korrosionsskyddande
  • 1-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 45 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 470 g/l
Glans Matt