TEKNOLAC PRIMER 2275-10L

  • Korrosioonikindel
  • 1-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 45 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 470 g/l
Läige Matt