TEKNOLAC PRIMER 2275-10L

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Grunt
Zawartość substancji stałych abt. 45 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 470 g/l
Połysk Mat