TEKNOLAC PRIMER 2275-10L

  • 1-komponentna
  • Premaz
Suha snov cca. 45 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 470 g/l
Sijaj Mat