TEKNOLAC PRIMER 2275-10L

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 1-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Grunning
Tørrstoff ca. 45 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 470 g/l
Glans Matt