TEKNOLAC PRIMER 2275-10L

  • Korrosion beskyttende
  • 1-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Grunding
Tørstof ca. 45 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 470 g/l
Glans Mat