TEKNOCLEAR AQUA PURE 4330-50

  • Lack

Användning: Produkten uppfyller krav av standarden om leksakers säkerhet EN 71-3:2019 för gränsvärden av överföringen av visa grundämnen.

Förbehandling av yta

Applicering

Produkten levereras färdig för användning. Rör om väl före användningen.

Lagring

Förvaras frostfritt. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C. Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 44 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Helmatt
Densitet ca. 1 g/ml
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning
Kulörer Klar.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat EN 71-3,M1-klassificering