TEKNOCLEAR AQUA PURE 4330-50

  • Lakk

Kasutamine: Toode täidab mänguasjade ohutuse standardi EN 71-3:2019 keemiliste elementide eraldumise piirmäärade nõudmisi.

Pinna eeltöötlus

Pealekandmine

Toode tarnitakse kasutusvalmina. Segada hoolikalt.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda. Ladustamise temp. + 10 - + 25°C Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.
Läige Täismatt
Tihedus ca 1 g/ml
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine
Toonid Värvitu.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid EN 71-3,M1 klassifikatsioon