TEKNOCLEAR AQUA PURE 4330-50

  • Lakier

Zastosowanie: Produkt spełnia wymagania normy EN 71-3:2019 w sprawie bezpieczeństwa zabawek dotyczące dopuszczalnych limitów migracji pierwiastków chemicznych.

Przygotowanie powierzchni

Nakładanie

Środek jest dostarczany gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Przechowywanie

Nie może zamarzać. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +10 °C do +25 °C. Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/i): 140 g/l. LZO produktu: max. 140 g/l.
Połysk Pełny mat
Gęstość abt. 1 g/ml
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu
Kolory Bezbarwny.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty EN 71-3,Klasyfikacja M1