TEKNOCLEAR AQUA PURE 4330-50

  • Brezbarvni lak

Uporaba: Produkt izpolnjuje mejne vrednosti kemičnih elementov in tako ustreza Standard o varnosti igrač EN 71-3:2019.

Priprava površine

Nanos

Produkt je pripravljen za uporabo. Produkt se mora dobro premešati pred uporabo.

Shranjevanje

Ne sme zmrzniti. Najprimernejše temperature za skladiščenje so med +10 °C in +25 °C. Stabilnost shranjevanja je prikazana na etiketi. Hraniti v dobro zaprti posodi.
Hlapne organske spojine (VOC) EU HOS mejna vrednost (kat A/i): 140 g/l. HOS produkta: max. 140 g/l.
Sijaj Polni mat
Gostota cca. 1 g/ml
Razredčilo Voda.
Čistilo
Barve Brezbarven.
Varnostna priporočila Glej varnostni list.
Dovoljenja & certifikati EN 71-3,Razred M1