TEKNOCLEAR AQUA PURE 4330-50

  • Lak

Anvendelse: Produktet opfylder kravene i legetøjsstandarden EN71-3:2013 + A3:2018 m.h.t. migration af kemiske stoffer.

Forbehandling

Påføring

Produktet leveres klar til anvendelse. Omrøres grundigt inden anvendelse.

Opbevaring

Må ikke få frost. Optimal opbevaringstemperatur er +10 °C - +25 °C. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/i): 140 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 140 g/l.
Glans Helmat
Massefylde ca. 1 g/ml
Fortynder Vand.
Rengøring
Nuancer Klar.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater EN 71-3,M1 klassificering