TEKNOCLEAR AQUA PURE 4330-50

  • Klarlakk

Bruksområder: Produkt oppfyller kravene i leketøyets sikkerhetsstandard EN 71-3:2019 for grenseverdier for migrering av kjemiske elementer.

Forbehandling

Påføring

Produktet leveres klart til bruk. Omrøres grundig før bruk.

Oppbevaring

Må ikke fryse. Egnet lagringstemperatur er +10°C - +25°C. Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares i tett lukket emballasje.
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/i): 140 g/l. Produktets VOC: maks. 140 g/l.
Glans Helmatt
Densitet abt. 1 g/ml
Tynner Vann.
Rengjøring
Farger Klar.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater EN 71-3,M1 klassifisering