INERTA MASTIC MIOX

Epoxifärg

  • Korrosionsskyddande
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg

INERTA MASTIC MIOX är en tvåkomponent MIOX-pigmenterad epoxireaktionsfärg med låg lösningsmedelshalt. Grå och röd kulör innehåller utöver MIOX-pigmentering också aluminiumpigment.

Används i målningssystemen K41, K46, 56 och K60 vid underhållsmålning av stålytor då blästring ej kan utföras, och vid penselstrykning då man vill få ett tätt skydd med en strykning. Färgen är även lämplig för verkstadsmålning.

Färgen har god vidhäftning till stålborstad stålyta samt god beständighet mot kemikalier och vatten. Täckfärger har god vidhäftning till ytor målade med INERTA MASTIC MIOX. För produkten finns en s.k. WINTER-härdare INERTA MASTIC WINTER HARDENER, som används då färgen appliceras vid temperaturer under +10°C. Färgen uppfyller kraven i den svenska standarden SSG 1021-GK

Volymtorrhalt ca. 80 %
Vikttorhalt ca. 1300 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 210 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 2:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: INERTA MASTIC HARDENER
Glans Halvmatt
Torktid - hanterbar 4 h
Torktid - hanterbar 6 h
Torktid - genomhärdad 7 dagar
Förtunning TEKNOSOLV 9506
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 9506
Godkännanden & Certifikat SSG 1021-GK