INERTA MASTIC MIOX

  • Premaz
Suha snov cca. 80 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1300 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 210 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 2:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: INERTA MASTIC HARDENER
Sijaj
Dovoljenja & certifikati