INERTA MASTIC MIOX

Farba epoksydowa

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

INERTA MASTIC MIOX jest dwuskładnikową farbą epoksydową o niskiej zawartości rozpuszczalników, pigmentowaną błyszczem żelaza - MIOX. Kolor szary i czerwony oprócz MIOX-u pigmentowany jest również aluminium.

Do reperacji istniejących powłok na podłożu stalowym, w systemach malarskich K41, K46, K56 i K60, kiedy warunki techniczne nie pozwalają na czyszczenie strumieniowe powierzchni, a także do aplikacji malowania pędzlem, gdy wymagane jest uzyskanie grubej warstwy farby podczas jednokrotnego malowania. Farba nadaje się również do stosowania w malarniach.

Farba charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża oczyszczonego metodami ręcznymi, ma dobrą odporność na działanie chemikaliów i wody. Zapewnia dobrą adhezję farbom nawierzchniowym. Jest dostępna z utwardzaczem w wersji zimowej: INERTA MASTIC WINTER HARDENER, gdy malowanie jest przewidywane w temperaturze niższej niż +10oC. Farba spełnia warunki szwedzkiej normy SSG 1021-GK.

Zawartość substancji stałych abt. 80 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1300 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 210 g/l
Czas przydatności do stosowania 2 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 2:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: INERTA MASTIC HARDENER
Połysk Półmat
Czas schnięcia - pyłosuchość 4 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk 6 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie 7 dni
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9506
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506
Aprobaty i certyfikaty SSG 1021-GK