INERTA MASTIC MIOX

Epoxy maling

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Grunning
  • Løsemiddelbasert

INERTA MASTIC MIOX er en 2-komponent MIOX-pigmentert epoksy maling med et lavt løsemiddel innhold. Grå og røde farger inneholder i tillegg til MIOX pigmentering også aluminiumpigmenter

Brukes til vedlikehold av ståloverflater i malingssystemer K41, K46, K56 og K60 hvor sandblåsing ikke kan brukes av miljømessige årsaker og til bruk med pensel hvor en tykk malingsfilm er ønsket i en applisering. Malingen er også Egnet til bruk i verksteder.

God vedheft til børstet stål. Malingen har god bestandighet mot kjemikalier og vann. Gir god vedheft til topplakker. Påføring ved temperaturer under +10°C, bruk INERTA MASTIC WINTER HARDENER Malingen oppfyller kravene i svensk standard SSG 1021-GK.

Tørrstoff ca. 80 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1300 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 210 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Comp. B: INERTA MASTIC HARDENER
Glans Halvmatt
Godkjennelser og sertifikater SSG 1021-GK