INERTA MASTIC MIOX

Epokate

  • Korrosioonikindel
  • Kulumiskindel
  • Kruntimine
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne

INERTA MASTIC MIOX on kahekomponentne madala lahustisisaldusega MIOX-pigmenteeritud epovärv. Hall ja punane toon sisaldavad lisaks MIOX-pigmentidele ka alumiiniumpigmenti.

Terasel olemasolevate katete parandamiseks kattesüsteemides K41, K46, K56 ja K60, kus keskkonnatingimused ei võimalda pritspuhastust ning pintsliga peale kandmiseks, kui vajatakse ühekordse operatsiooniga tihedat kihti. Värv sobib kasutamiseks ka värvikambrites.

Hea nake traatharjatud terasega. Hea kemikaali- ja veetaluvus. Moodustab pinnavärvidele hea nakke. Tootele on saadaval ka talvine kõvendi INERTA MASTIC WINTER HARDENER, mida kasutatakse värvimse juures alla +10°C. Värv vastab Rootsi standardile SSG 1021-GK.

Kuivainesisaldus ca 80 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1300 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 210 g/l
Segu kasutusaeg 2 h (+23 °C)
Segamissuhe 2:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: INERTA MASTIC HARDENER
Läige Poolmatt
Kuivamisaeg - tolmuvaba 4 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 6 h
Kuivamisaeg - täiskõvenenud 7 päeva
Lahusti TEKNOSOLV 9506
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506
Heakskiidud ja sertifikaadid SSG 1021-GK