INERTA 70 CAMOUFLAGE PAINT

  • Kamouflage
  • 2-komponent
Volymtorrhalt ca. 40 %
Vikttorhalt ca. 560 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 500 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 8:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: INERTA 70 HARDENER
Glans Halvmatt,Helmatt
Godkännanden & Certifikat Finska Försvarsmakten