INERTA 70 CAMOUFLAGE PAINT

  • Produkt kamuflażowy
  • Produkt dwuskładnikowy
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 560 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 500 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 8:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: INERTA 70 HARDENER
Połysk Pełny mat,Półmat
Aprobaty i certyfikaty Fińskie Siły Zbrojne