INERTA 70 CAMOUFLAGE PAINT

  • 2-komponentna
Suha snov cca. 40 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 560 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 500 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 8:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: INERTA 70 HARDENER
Sijaj Polmat,Polni mat
Dovoljenja & certifikati Finske obrambne sile