INERTA 70 CAMOUFLAGE PAINT

  • Camouflage
  • 2-komponent
Tørstof ca. 40 % volumen
Total tørstofmasse ca. 560 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 500 g/l
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 8:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: INERTA 70 HARDENER
Glans Halvmat,Helmat
Godkendelser og certifikater