INERTA 70 CAMOUFLAGE PAINT

  • Kamuflaaž
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Tahke aine kogumass ca 560 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 500 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 8:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: INERTA 70 HARDENER
Läige Täismatt,Poolmatt
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Kaitsejõud