INERTA 70 CAMOUFLAGE PAINT

Kamuflasje maling

  • Kamuflasje
  • 2-komponent

INERTA 70 Er en helmatt polyuretan-kamuflasjemaling

Malingen brukes i kamuflasje malingsystem K110, K111, K113 og K130.

Malingen oppfyller kravene til den finske forsvarsstyrkenes kamuflasje tekniske egenskaper som er inkludert i spesifikasjon av krav M 064, versjon 2.0.

Tørrstoff ca. 40 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 560 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 500 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 8:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Comp. B: INERTA 70 HARDENER
Glans Halvmatt,Helmatt
Godkjennelser og sertifikater