INERTA 51

  • Grundfärg
  • Mellanbehandling

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 50 %
Vikttorhalt ca. 970 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: INERTA PRIMER 3/INERTA 51 HARDENER
Glans Halvmatt
Godkännanden & Certifikat SSG 1021-GA