INERTA 51

  • Grunning
  • Mellombehandling

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 50 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 970 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: INERTA PRIMER 3/INERTA 51 HARDENER
Glans Halvmatt
Godkjennelser og sertifikater SSG 1021-GA