INERTA 51

  • Mellembehandling
  • Grunding

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 50 % volumen
Total tørstofmasse ca. 970 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 440 g/l
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: INERTA PRIMER 3/INERTA 51 HARDENER
Glans Halvmat
Godkendelser og certifikater SSG 1021-GA