INERTA 51

  • Grunt
  • Międzywarstwa

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 50 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 970 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 440 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: INERTA PRIMER 3/INERTA 51 HARDENER
Połysk Półmat
Aprobaty i certyfikaty SSG 1021-GA