INERTA 51

  • Premaz
  • Vmesni premaz

Varnostni listi

Suha snov cca. 50 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 970 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: INERTA PRIMER 3/INERTA 51 HARDENER
Sijaj Polmat
Dovoljenja & certifikati SSG 1021-GA