INERTA 51

Epovärv

  • Vahekiht
  • Kruntimine

INERTA 51 on kahekomponentne lahustipõhine eporeaktiivvärv.

Värvi kasutatakse krundina või vahekihina keemilises koormuses epokattesüsteemis K17. Sobib ka betoonile.

Värvikile on väga tihe ning annab hea vastupidavuse veele ja kemikaalidele. Värv talub hästi kuumust, ka niisket kuumust. Värv vastab Rootsi standardile SSG 1021-GA.

Kuivainesisaldus ca 50 mahu%
Tahke aine kogumass ca 970 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 440 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: INERTA PRIMER 3/INERTA 51 HARDENER
Läige Poolmatt
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 5 h
Kuivamisaeg - täiskõvenenud 7 päeva
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506
Heakskiidud ja sertifikaadid SSG 1021-GA