INERTA 268

  • Kemikaliebeständighet
  • Ledande (ESD)
  • Korrosionsskyddande
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Direkt på metall
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 99 %
Vikttorhalt ca. 1500 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 15 g/l
Pot life 30 min (+23 °C)
Blandningsförhållande 2,5:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: INERTA 268 HARDENER