INERTA 268

  • Kemiallista rasitusta kestävä
  • Sähköä johtava
  • Korroosionkestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • DTM (direct-to-metal)
  • Pohjamaali
Kuiva-ainepitoisuus n. 99 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1500 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 15 g/l
Käyttöaika 30 min (+23 °C)
Sekoitussuhde 2,5:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: INERTA 268 HARDENER