INERTA 268

Farba epoksydowa bezrozpuszczalnikowa antystatyczna

  • Produkt odporny chemicznie
  • Produkt przewodzący
  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Bezpośrednio na metal
  • Grunt

INERTA 268 jest farbą epoksydową, tiksotropową, bezrozpuszczalnikową, utwardzaną związkami poliaminowymi, zawierającą pigmenty przewodzące.

Farba jest przeznaczona do stosowania do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów stalowych na ciecze palne, także w strefach zagrożenia wybuchem, wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów na produkty ciekłe i sypkie tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe, konstrukcji z laminatów oraz innych podłoży nieprzewodzących do ich antyelektrostatycznego wykończania.

Farba tworzy twardą powłokę, dobrze przyczepną do podłoża. Powłoka jest odporna na działanie wody, oleju napędowego, ropy naftowej, benzyny bezołowiowej, biopaliw, paliwa lotniczego oraz estrów metylowych kwasów tłuszczowych, izooktanu toluenu i ksylenu. Powłoka wykazuje właściwości antyelektrostatyczne. Rezystywność powierzchniowa ρs powłoki jest <107Ω oraz rezystancja upływu Ru jest <106Ω. Powłoka farby spełnia wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną odnoszone do obiektów zagrożonych wybuchem wg wymagań PN-E-05204:1994 p.2.1 d) oraz PN-E-05203 p.2.4.1, 2.4.2, 2.4.15, a także spełnia wymagania normy TRbF 401.

Zawartość substancji stałych abt. 99 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1500 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 15 g/l
Czas przydatności do stosowania 30 min (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 2,5:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: INERTA 268 HARDENER
Czas schnięcia - pyłosuchość po 6 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 9 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik Nie jest wymagany, w razie konieczności użyć TEKNOSOLV 564
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 025, TEKNOSOLV 564. Narzędzia należy umyć bezpośrednio po użyciu. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.