INERTA 268

  • Kjemisk resistens
  • Korrosjonsbeskyttende
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • DTM (direct-to-metal)
  • Grunning
Tørrstoff ca. 99 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1500 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 15 g/l
Pot life 30 min (+23 °C)
Blandingsforhold 2,5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: INERTA 268 HARDENER