INERTA 268

  • Bestand tegen chemicaliën
  • Geleidend
  • Corrossie beschermend
  • 2K, 2-component
  • Oplosmiddelhoudend
  • Direct op metaal
  • Grondverf
Vaste stof gehalte circa 99 % in volume
Totale massa van vaste stoffen circa 1500 g/l
Vluchtige organische stoffen (VOS) circa 15 g/l
Verwerkingstijd 30 min (+23 °C)
Mengverhouding 2,5:1 in volume (comp. A : comp. B)
Verharder Comp. B: INERTA 268 HARDENER