FERREX AQUA

Rostskyddsfärg

  • Korrosionsskyddande
  • Vattenburen

FERREX AQUA är en vattenburen korrosionsskyddspigmenterad och -inhiberad rostskyddsfärg och häftgrund. Färgproduktgrupp 216, 241 och 243 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt.

Rostskydds- och häftgrundsfärg för järn- och stålytor samt aluminium utomhus och inomhus. FERREX AQUA har också mycket bra vidhäftning på förzinkade (galvaniserade) ytor samt på shopprimers.

Pigmenteringen i FERREX AQUA förhindrar effektivt uppkomsten av rost under färgskiktet. FERREX AQUA kan täckmålas med så gott som alla Teknos vatten- och lösningsmedelsburna plåttaks-, möbel- och husfärger, se sida 2 för en mer precis lista. FERREX AQUA är rimligt väderbeständig, och den målade ytan kan också lämnas utan täckfärg.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Andra produktspecifika dokument

Förbehandling av yta

Ytorna som ska målas rengörs av smuts, fett, olja och övriga orenheter. Rengöringen kan göras t.ex. med RENSA STEEL plåttvätt eller lösningsmedelstorkning. Ytorna rengörs från rost och korrosion genom skrapning, stålborstning, slipning eller annan lämplig metod. Gamla blanka målade ytor uppruggas genom slipning, blästring eller annan lämplig metod. Lossnande och löst sittande gammal färg eller beläggning avlägsnas. Aluminiumytorna uppruggas genom slipning, blästring eller annan lämplig metod.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen. Färgen appliceras med pensel eller spruta. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,011 - 0,015". Lämpliga täckfärger: Vattenburna utomhusfärger, t.ex. KIRJO AQUA plåttaksfärg, NORDICA EKO husfärg, VISA täcklasyr, SILOKSAN FACADE silikonemulsionsfärg, SILOKSAN ANTI-CARB skyddsfärg. Lösningsmedelsburna utomhusfärger, t.ex. KIRJO plåttaksfärg, WINTOL oljefärg. Möbelfärger: FUTURA AQUA- och FUTURA-seriers färger. Vattenburna interiörfärger, t.ex. EKORA-, TEKNOSPRO- och TIMANTTI-seriers färger samt TEKNOFLOOR AQUA golvfärg. Lösningsmedelsburna interiörfärger, t.ex.TEKNOFLOOR golvfärg.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden (notera också temperaturen under natten efter appliceringsdagen) ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Om temperaturen på ytan som målas överstiger +40°C, kan färgens appliceringsegenskaper och vidhäftning försämras.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 42 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Halvmatt
Densitet ca. 1,3 g/ml
Rek. skikttjocklek Torrfilm (µm) 40. Våtfilm (µm) 100. Teoretisk dryghet (m²/l) 10.
Torktid - hanterbar efter 3 timmar
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten och tvål.
Emballage 0,5 L, 1 L, 3 L, 10 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Marine Equipment Approval (Module B)