FERREX AQUA

Rostskyddsfärg

  • Korrosionsskyddande
  • Vattenburen

FERREX AQUA är en vattenburen korrosionsskyddspigmenterad rostskyddsfärg och häftgrund. Färgproduktgrupp 216, 241 och 243 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt. Rostskydds- och häftgrundsfärg för järn- och stålytor samt aluminium utomhus och inomhus. FERREX AQUA har också mycket bra vidhäftning på förzinkade (galvaniserade) ytor samt på shopprimers.

Pigmenteringen i FERREX AQUA förhindrar effektivt uppkomsten av rost under färgskiktet. FERREX AQUA kan täckmålas med så gott som alla Teknos vatten- och lösningsmedelsburna plåttaks-, möbel- och husfärger.

Förbehandling av yta

Ytorna som ska målas rengörs av smuts, fett, olja och övriga orenheter. Rengöringen kan göras t.ex. med RENSA STEEL plåttvätt eller lösningsmedelstorkning. Ytorna rengörs från rost och korrosion genom skrapning, stålborstning, slipning eller annan lämplig metod. Gamla blanka målade ytor uppruggas genom slipning, blästring eller annan lämplig metod. Lossnande och löst sittande gammal färg eller beläggning avlägsnas. Aluminiumytorna uppruggas genom slipning, blästring eller annan lämplig metod.

Applicering

Rör om väl före användningen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden (notera också temperaturen under natten efter appliceringsdagen) ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. m temperaturen på ytan som målas överstiger +40°C, kan färgens appliceringsegenskaper och vidhäftning försämras.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Appliceringsmetod

Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,011 - 0,015".
Volymtorrhalt ca. 42 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Halvmatt
Densitet ca. 1,3 g/ml
praktisk spridning 8 - 10 m²/l. Värdena är beroende av appliceringsmetoden, underlaget och ytans kvalitet.
Torktid - hanterbar 3 h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Kulörer Grå (T1380) och vit (T1326).
Emballage 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)