FERREX AQUA

Korrosionshæmmede maling

  • Korrosion beskyttende
  • Vandbaseret

FERREX AQUA er en pigmenteret og korrosionshæmmende maling og hæftegrunder. Glans: halvmat. Korrosionshæmmende maling og hæftegrunder til jern- og ståloverflader samt aluminium udendørs og indendørs. Vedhæftning på zinkbelagte (galvaniserede) overflader såvel som på shopprimer er også fremragende.

Pigmenteringen i FERREX AQUA forhindrer effektivt korrosion under filmen. FERREX AQUA kan overmales med næsten alle Teknos’ malinger til pladejerns tag, møbler og huse.

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Overflader, som skal males, rengøres for snavs, fedt, olie og andre urenheder. RENSA STEEL vaskemiddel, aftørring med opløsningsmiddel osv. anvendes til rengøring. Rust og korrosion fjernes fra overfladerne ved hjælp af skrabning, stålbørstning, slibning, sandblæsning eller anden egnet metode. Gamle, blanke overflader gøres ru med slibning, sandblæsning eller anden egnet metode. Løstsiddende gammel maling eller belægning fjernes. Aluminiumsoverflader gøres ru ved slibning, sandblæsning eller anden egnet metode.

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Overfladen, der skal males, skal være tør. Under påføring og hærdning (bemærk også temperaturen på natten efter malingen) skal luftens, overfladens og malingens temperatur være over +10 ° C og den relative luftfugtighed under 80 %. vis temperaturen på overfladen, der skal males, overstiger + 40 °C, kan produktets påføringsegenskaber og vedhæftning forringes.

Opbevaring

Må ikke få frost.

Påføringsmetode

Egnet airless dysestr. 0,011 - 0,015".
Tørstof ca. 42 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/i): 140 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 140 g/l.
Glans Halvmat
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Praktisk rækkeevne 8-10 m²/l afhængigt af påføringsteknik, underlag og overfladekvalitet.
Tørretid - håndteringstør 3 timer
Fortynder Vand.
Rengøring Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens.
Nuancer Grå (T1380) og hvid (T1326).
Emballage 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater M1 klassificering,Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.