FERREX AQUA

  • Korrosion beskyttende
  • Vandbaseret

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 42 % volumen
Glans Halvmat
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Godkendelser og certifikater ,