FERREX AQUA

  • Korrosjonsbeskyttende

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 42 % by volume
Glans Halvmatt
Densitet abt. 1,3 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 classification,Marine Equipment Approval (Module B)