FERREX AQUA

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Påføring

Omrøres grundig før bruk.

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påførings- og tørkeperioden (vær også oppmerksom på temperaturen om natten etter påføringsdagen) skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen være over +10 °C og den relative luftfuktigheten under 80%.

Oppbevaring

Må ikke fryse.

Påføringsmetode

Velegnet Airless dysestørrelse 0,011 - 0,015".
Tørrstoff ca. 42 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/i): 140 g/l. Produktets VOC: maks. 140 g/l.
Glans Halvmatt
Densitet abt. 1,3 g/ml
Praktisk dekkevne
Tynner Vann.
Rengjøring Varmt vann og RENSA BRUSH penselvask.
Farger
Emballasje 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,«Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.