FERREX AQUA

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 42 % by volume
Glans Halvmatt
Densitet abt. 1,3 g/ml
Godkjennelser og sertifikater Marine Equipment Approval (Module B),M1 klassifisering