FERREX AQUA

Vesiohenteinen ruosteenestomaali

  • Korroosionkestävä
  • Vesiohenteinen

FERREX AQUA on vesiohenteinen korroosionestopigmentoitu ruosteenesto- ja tartuntapohjamaali. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 216, 241 ja 243. Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä. Korroosionesto- ja tartuntapohjamaali rauta- ja teräspinnoille sekä alumiinille ulkona ja sisällä. FERREX AQUAN tartunta myös sinkitylle (galvanoidulle) pinnalle sekä konepajapohjamaalien päälle on erittäin hyvä. Käytetään ruosteenesto- ja tartuntapohjamaalina sisällä rasitusluokkien 01 - 05 maalauskäsittely-yhdistelmissä ja ulkona rasitusluokkien 11 - 13 maalauskäsittely-yhdistelmissä (MaalausRYL 2012).

FERREX AQUAN pigmentointi estää tehokkaasti ruosteen muodostumista maalikalvon alla. FERREX AQUA voidaan pintamaalata lähes kaikilla Teknoksen vesi- ja liuoteohenteisilla peltikatto-, kaluste- ja rakennusmaaleilla.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Maalattavilta pinnoilta poistetaan lika, rasva, öljy ja muut epäpuhtaudet. Pesuun käytetään RENSA STEEL peltipesuainetta, liuotepyyhintää tms. Pinnoilta poistetaan ruoste ja syöpymät käyttäen kaavintaa, teräsharjausta, hiontaa, suihkupuhdistusta tai muuta soveltuvaa menetelmää. Vanhat kiiltävät maalipinnat karhennetaan käyttäen hiontaa, suihkupuhdistusta tai muuta soveltuvaa menetelmää. Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha maali tai pinnoite poistetaan. Alumiinipinnat karhennetaan käyttäen hiontaa, suihkupuhdistusta tai muuta soveltuvaa menetelmää.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana (huomioitava myös käsittelyä seuraavan yön lämpötila) tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan lämpötilan kohotessa yli +40°C:n maalin levitysominaisuudet ja tartunta alustaan saattavat heiketä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Levitysmenetelmät

Ilmattoman ruiskun suutin 0,011 - 0,015".
Kuiva-ainepitoisuus n. 42 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Kiilto Puolihimmeä
Tiheys n. 1,3 g/ml
Käytännön riittoisuus 8 - 10 m²/l. Arvot riippuvat maalausmenetelmästä, alustasta ja pinnan laadusta.
Kosketuskuiva 3 h
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu.
Värisävyt Harmaa (T1380) ja valkoinen (T1326).
Pakkauskoot 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit M1-luokitus,Avainlippu