FERREX AQUA

Farba antykorozyjna

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt wodorozcieńczalny

FERREX AQUA jest wodorozcieńczalną, wypełnioną pigmentami antykorozyjnymi farbą antykorozyjną. Wygląd powłoki: półmat. Farba antykorozyjna i grunt zapewniający przyczepność do podłoży stalowych i aluminiowych w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. FERREX AQUA odznacza się dobrą przyczepnością zarówno do podłoży ocynkowanych jak i powierzchni pokrytych gruntami prefabrykacyjnymi.

Zawarte w farbie pigmenty efektywnie chronią przed korozją podpowłokową. Farbę FERREX AQUA można przemalować prawie wszystkimi, zarówno wodorozcieńczalnymi jak rozpuszczalnikowymi farbami Teknos przeznaczonymi do malowania cienkich blach dachowych, mebli i domów.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia do malowania oczyszczona z kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń. Do czyszczenia używać środka czyszczącego RENSA STEEL, czyszczenie rozpuszczalnikiem itd. Rdzę i korozję usunąć z powierzchni poprzez zeskrobanie, oczyszczenie metalową szczotką, papierem ściernym, przy użyciu obróbki strumieniowo-ściernej lub przy użyciu innych metod. Stare, błyszczące powierzchnie zeszlifować papierem ściernym, stosując obróbkę strumieniowo-ścierną lub inne odpowiednie metody. Usunąć stare, słabo przylegające elementy farb i powłok. Powierzchnie aluminiowe oczyścić papierem ściernym, przy pomocy obróbki strumieniowościernej lub innych odpowiednich metod.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Powierzchnia do malowania musi być sucha. W trakcie aplikacji i w czasie schnięcia wyrobu (a także w noc po aplikacji) temperatura otaczającego powietrza, powierzchni i ifarby powinna wynosić powyżej +10°C a wilgotność względna powietrza 80 %. Jeżeli temperatura malowanej powierzchni przekracza +40°C to właściwości aplikacyjne i przyczepność powłoki może ulec pogorszeniu.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.

Metody aplikacji

Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,011 - 0,015".
Zawartość substancji stałych abt. 42 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/i): 140 g/l. LZO produktu: max. 140 g/l.
Połysk Półmat
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Zużycie praktyczne 8-10 m²/l. Zależy od techniki nakładania, rodzaju powierzchni, strat w procesie malowania itp.
Czas schnięcia - suchość na dotyk 3 h
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli.
Kolory Szary (T1380) i biały (T1326).
Opakowania 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Finnish Key Flag