FERREX AQUA

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt wodorozcieńczalny

FERREX AQUA jest wodorozcieńczalną, wypełnioną pigmentami antykorozyjnymi i inhibitorami korozji farbą antykorozyjną. Wygląd powłoki: półmat. Produkt jest zakwalifikowany do Grupy M1 w Klasyfikacji Emisyjności dla materiałów budowlanych.

Farba antykorozyjna i grunt zapewniający przyczepność do podłoży stalowych I aluminiowych w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. FERREX AQUA odznacza się dobrą przyczepnością zarówno do podłoży ocynkowanych jak I powierzchni pokrytych gruntami prefabrykacyjnymi.

Zawarte w farbie pigmenty efektywnie chronią przed korozją podpowłokową. Farbę FERREX AQUA można przemalować prawie wszystkimi, zarówno wodorozcieńczalnymi jak rozpuszczalnikowymi farbami Teknos przeznaczonymi do malowania cienkich blach dachowych, mebli i domów. FERREX AQUA charakteryzuje się umiarkowaną odpornością na warunki atmosferyczne i może być nakładana samodzielnie, bez warstwy nawierzchniowej.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia do malowania oczyszczona z kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń. Do czyszczenia używać środka czyszczącego RENSA STEEL, czyszczenie rozpuszczalnikiem itd. Rdzę i korozję usunąć z powierzchni poprzez zeskrobanie, oczyszczenie metalową szczotką, papierem ściernym, przy użyciu obróbki strumieniowo-ściernej lub przy użyciu innych metod. Stare, błyszczące powierzchnie zeszlifować papierem ściernym, stosując obróbkę strumieniowo-ścierną lub inne odpowiednie metody. Usunąć stare, słabo przylegające elementy farb i powłok. Powierzchnie aluminiowe oczyścić papierem ściernym, przy pomocy obróbki strumieniowościernej lub innych odpowiednich metod.

Nakładanie

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem lub za pomocą natrysku. Zalecana średnica dyszy do natrysku bezpowietrznego wynosi 0.011 - 0.015”. Warstwa nawierzchniowa: Wodorozcieńczalne farby zewnętrzne: KIRJO AQUA farba do blach dachowych, NORDICA EKO farba do użytku domowego, WOODEX AQUA SOLID farba do drewna, SILOKSAN FACADE silikonowa farba emulsyjna, SILOKSAN ANTI-CARB farba ochronna. Rozpuszczalnikowe farby zewnętrzne: KIRJO farba do blach dachowych i WINTOL farba olejna. Farby do mebli: z serii FUTURA AQUA i FUTURA. Wodorozcieńczalne farby wewnętrzne z serii: EKORA, TEKNOSPRO, TIMANTTI i TEKNOFLOOR AQUA farba do posadzek. Rozpuszczalnikowe farby do wnętrz, np. TEKNOFLOOR farba posadzkowa.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. W trakcie aplikacji i w czasie schnięcia wyrobu (a także w noc po aplikacji) temperatura otaczającego powietrza, powierzchni i i farby powinna wynosić powyżej +10°C a wilgotność względna powietrza 80 %. Nie zaleca się malowania powierzchni, której temperatura przekracza 50°C. Jeżeli temperatura malowanej powierzchni przekracza +40°C to właściwości aplikacyjne i przyczepność powłoki może ulec pogorszeniu.

Przechowywanie

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 42 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 500 g/ . VOC produktu: max 500 g/l.
Połysk Półmat
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Zalecana grubość powłoki Na sucho (μm) 40. Na mokro (μm) 100. Zużycie teoretyczne (m²/l) 10.
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 3 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda z mydłem.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, pył farby, zużyte czyściwo itp. do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza np. zalane wodą.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Aprobata dla sprzętu okrętowego (moduł B)