FERREX AQUA

Farba antykorozyjna

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt wodorozcieńczalny

FERREX AQUA jest wodorozcieńczalną, wypełnioną pigmentami antykorozyjnymi farbą antykorozyjną. Wygląd powłoki: półmat. Farba antykorozyjna i grunt zapewniający przyczepność do podłoży stalowych i aluminiowych w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. FERREX AQUA odznacza się dobrą przyczepnością zarówno do podłoży ocynkowanych jak i powierzchni pokrytych gruntami prefabrykacyjnymi.

Zawarte w farbie pigmenty efektywnie chronią przed korozją podpowłokową. Farbę FERREX AQUA można przemalować prawie wszystkimi, zarówno wodorozcieńczalnymi jak rozpuszczalnikowymi farbami Teknos przeznaczonymi do malowania cienkich blach dachowych, mebli i domów.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia do malowania oczyszczona z kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń. Do czyszczenia używać środka czyszczącego RENSA STEEL, czyszczenie rozpuszczalnikiem itd. Rdzę i korozję usunąć z powierzchni poprzez zeskrobanie, oczyszczenie metalową szczotką, papierem ściernym, przy użyciu obróbki strumieniowo-ściernej lub przy użyciu innych metod. Stare, błyszczące powierzchnie zeszlifować papierem ściernym, stosując obróbkę strumieniowo-ścierną lub inne odpowiednie metody. Usunąć stare, słabo przylegające elementy farb i powłok. Powierzchnie aluminiowe oczyścić papierem ściernym, przy pomocy obróbki strumieniowościernej lub innych odpowiednich metod.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. W trakcie aplikacji i w czasie schnięcia wyrobu (a także w noc po aplikacji) temperatura otaczającego powietrza, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +10°C a wilgotność względna powietrza 80 %. Jeżeli temperatura malowanej powierzchni przekracza +40°C to właściwości aplikacyjne i przyczepność powłoki może ulec pogorszeniu.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.

Metody aplikacji

Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,011 - 0,015".
Zawartość substancji stałych abt. 42 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/i): 140 g/l. LZO produktu: max. 140 g/l.
Połysk Półmat
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Zużycie praktyczne 8-10 m²/l. Zależy od techniki nakładania, rodzaju powierzchni, strat w procesie malowania itp.
Czas schnięcia - suchość na dotyk 3 h
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli.
Kolory Szary (T1380) i biały (T1326).
Opakowania 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.