FERREX AQUA

Korrosioonitõrjevärv

  • Korrosioonikindel
  • Eriline nake
  • Vesialuseline

FERREX AQUA on vesialuseline korrosioonitõrjepigmentidega korrosioonitõrje- ja nakkekrunt. Poolmatt. Korrosioonitõrje- ja nakkekrunt raud- ja teraspindadele, samuti alumiiniumile sise- ja välikasutuseks. FERREX AQUA nakkub suurepäraselt ka tsingitud (galvaniseeritud) ja tehasekrunditud pindadega.

FERREX AQUA pigmentatsioon kaitseb efektiivselt värvikihialuse korrosiooni eest. FERREX AQUA on üle värvitav peaaegu kõikide TEKNOSE vesialuseliste ja lahustipõhiste katuse-, universaal- ja majavärvidega.

Pinna eeltöötlus

Värvitavad pinnad puhastatakse tolmust, rasvast õlist ja muust üleliigsest. Puhastamiseks kasutatakse RENSA STEEL-pesuainet, lahustiga pühkimist jms. Rooste eemaldatakse kaabitsa, traatharja, lihvimise, pritspuhastuse või muu sobiva meetodiga. Vanad, läikivad pinnad karestatakse lihvides, pritspuhastades või muu sobiva meetodiga. Lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv eemaldatakse. Alumiiniumpinnad karestatakse lihvides, pritspuhastades või muu sobiva meetodiga.

Pealekandmine

Segada hoolikalt.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal (jälgi ka värvimisele järgneva öö temperatuuri) peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Kui värvitava pinna temperatuur on üle +40°C, võivad värvimisomadused ja nake halveneda.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

Kandmismeetod

Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,011 - 0,015".
Kuivainesisaldus ca 42 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.
Läige Poolmatt
Tihedus ca 1,3 g/ml
Praktiline kulu 8-10 m²/l sõltuvalt kandmismeetodist, materjalist ja pinna kvaliteedist.
Kuivamisaeg - puutekuiv 3 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend.
Toonid Hall (T1380) ja valge (T1326).
Pakendid 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Soome Võtmelipp