EPINOX 82

  • Korrosionsskyddande
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
  • Mellanbehandling

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 81 %
Vikttorhalt ca. 1460 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 240 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 100:32 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: UTWARDZACZ 080/082
Glans Halvmatt