EPINOX 82

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 2-komponent
  • Grunning
  • Mellombehandling
  • Løsemiddelbasert

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 81 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1460 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 240 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Blandingsforhold 100:32 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: UTWARDZACZ 080/082
Glans Halvmatt