EPINOX 82

  • Korrosion beskyttende
  • Mellembehandling
  • Grunding
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 2-komponent

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 81 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1460 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 240 g/l
Pot-life 2 h (+23 °C)
Blandingsforhold 100:32 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Comp. B: UTWARDZACZ 080/082
Glans Halvmat