EPINOX 82

  • Korroosionkestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Välimaali
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 81 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1460 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 240 g/l
Käyttöaika 2 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 100:32 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: UTWARDZACZ 080/082
Kiilto Puolihimmeä