EPINOX 82

  • Korrosioonikindel
  • Kruntimine
  • Vahekiht
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 81 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1460 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 240 g/l
Segu kasutusaeg 2 h (+23 °C)
Segamissuhe 100:32 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: UTWARDZACZ 080/082
Läige Poolmatt