EPINOX 82

  • Premaz

Varnostni listi

Suha snov cca. 81 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1460 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 240 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 100:32 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: UTWARDZACZ 080/082
Sijaj