EPINOX 82

Farba epoksydowa do gruntowania

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Międzywarstwa

Farba epoksydowa do gruntowania, grubopowłokowa, tiksotropowa, zawierająca fosforan cynku podnoszący adhezję do podłoża oraz właściwości antykorozyjne, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -5°C).

Do gruntowania: konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze nadmorskiej, miejskiej i przemysłowej.

Powłoka półmatowa, odporna na działanie niszczących czynników mechanicznych. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może ulec kredowaniu i zmienić odcień.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 81 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1460 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 240 g/l
Czas przydatności do stosowania 2 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:32 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: UTWARDZACZ 080/082
Połysk Półmat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 4 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 8 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 3 dniach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 779
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564, TEKNOSOLV 779