ANTISTAIN AQUA 2901-00

Primer för sprayapplicering

  • Vattenburen
  • Grundfärg

ANTISTAIN AQUA 2901–00 är en vattenbaserad industriprodukt avsett för grundning av t.ex. fönster och dörrar för utomhusbruk.

ANTISTAIN AQUA 2901–00 reducerar missfärgning av ytan, orsakat av tanniner i hårda träslag.

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr. Fukthalten i träet bör vara cirka 13% men ska inte överstiga 15%. Förbehandling krävs för träsubstrat som ej uppnår hållbarhetsklass 3, EN 350:2016. Teknos har ett utbud som innehåller träkonserveringsprodukter som uppfyller kraven i EN 599-1 - kontakta Teknos för ytterligare vägledning. För att uppnå en förbättrad vätning av trä med öppna porer förbehandlas ämnena med 1 x ANTISTAIN AQUA 2901–52 innan den sprutmålas med ANTISTAIN AQUA 2901–00.

Appliceringsförhållanden

Rör om väl före användningen. Optimal temperatur för produkter och omgivning: 18-22°C. Optimal relativ luftfuktighet: Cirka 50%. Skikttjocklek 125-200 µm våt.

Lagring

Lagringstemperatur är +5°C - +30°C. Hållbarhet i oöppnad behållare: Se bäst före datum på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatabladet.
Teoretiskt spridningsområde 5-8 m²/l
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Vit och antikvit.
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.