ANTISTAIN AQUA 2901-00

Grundingsprodukt til sprøjtepåføring

  • Vandbaseret
  • Grunding

ANTISTAIN AQUA 2901-00 er et vandfortyndbart grundingsprodukt til industriel behandling af udendørs træværk, som vinduer og døre.

ANTISTAIN AQUA 2901-00 reducerer misfarvning af overfladen fra indholdsstoffer i hårdttræ.

Forbehandling

Træet skal være fri for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 15 %. Træ substrater, der ikke opfylder holdbarhedsklasse 3, EN 350:2016 skal forbehandles. Teknos har en række af træbeskyttelsesmidler, som opfylder kravene i EN 599. Kontakt venligst Teknos for yderligere vejledning. For at opnå en forbedret befugtning af åbenporet træ forbehandles emnerne med 1 x ANTISTAIN AQUA 2901-52 inden de sprøjtebehandles med ANTISTAIN AQUA 2901-00.

Påføringsforhold

Omrøres grundigt inden anvendelse. Optimal temperatur for produkter og omgivelser: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 %. Vådfilmsinterval 125-200 µm.

Opbevaring

Opbevaringstemperatur er + 5 °C - +30 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse.
Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Teoretisk rækkeevne 5-8 m²/l
Fortynder Produktet leveres klart til brug.
Rengøring Vand.
Nuancer Hvid og antikhvid.
Emballage Fås i en række standard emballage størrelser.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.